Odpowiedzi

2010-01-24T22:39:20+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
I zewnetrzny kwadrat
a = 4
obw kw I= 4 * 4cm = 16cm

II kwadrat
liczymy długość boku, który stanowi przekątną trójkąta utworzoną przez połowy boków kwadratu I z twierdzenia pitagorasa
2² + 2² = x²
4 + 4 = x²
x² = 8
x = √8
x = 2√2
Obw kw II = 4 * 2√2 = 8√2cm

III kwadrat
liczymy długość boku, który stanowi przekątną trójkąta utworzoną przez połowy boków kwadratu II z twierdzenia pitagorasa
(√2)² + (√2)² = x²
2 + 2 = x²
x² = 4
x = 2
Obw kw III = 4 * 2 = 8 cm

IV wewnętrzny kwadrat
liczymy długość boku, który stanowi przekątną trójkąta utworzoną przez połowy boków kwadratu III z twierdzenia pitagorasa
1² + 1² = x²
x² = 2
x = √2
Obw kw IV = 4 * √2 = 4√2

Suma obwodów kwadratów I, II, III i IV:
16 cm + 8√2 cm + 8 cm + 4√2 cm = 24 + 12√2 = 12(2 + √2) cm
92 4 92