Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T20:39:17+01:00
Identyczne zadanie przedchwilą rozwiązałem, dlatego skopiuję treść z http://zadane.pl/zadanie/374145
Ci się chyba wykres poprzesuwał :P

Przypomnij sobie szereg napięciowy, co wypiera co.
Krótkie przypomnienie: Metale o dodatnich potencjałach normalnych są bierne chemicznie, tym bardziej im wyższy jest potencjał normalny metalu. Zatem trudno je otrzymać w formie jonowej, łatwo się redukują, a trudno je utlenić.
H₂-ma potencjał równy 0.00
Cu-ma potencjał równy +0.34

Cu+|A|⇒|B|
2 Cu + O₂ -> 2 CuO

H₂ + |B| -> |C| + Cu [Wodór wypiera metal]
H₂ + CuO -> H₂O + Cu

|A|+H₂⇐|C|
O₂ + 2 H₂ <- 2 H₂O

tak samo reakcja na dole:
|A|+H₂⇒|C|
O₂ + 2 H₂ -> 2 H₂O

Więc:
|A|- O₂
|B|- CuO
|C|- H₂O