PRZETŁUMACZ Z ANGIELSKIEGO NA POLSKI :)
Maisie King lives in the Bahamas .She is thirteen years old ...Her mother and father are doctors. They work at the Freeport Animal Hospital . The hospital is next to their home - a blue house by the sea .It is very old, but it is beautiful and Maisie loves it . Her grandfather loves it, too.He lives with the family ...

Her mother says , ' There is an American in the house with Dad - Carl Flint...
' Maisie runs into the house . She can hear her father ... ' You want to give me
$200,000 for the hospital and this house ! ' Carl Flint says , ' Yes , I want to build a big hotel here ...'

That night Maisie looks out of her bedroom window ... She says ,' Carl Flint can't buy this house . It's our home ! ' She feels very sad .
PROSZĘ PRZETŁUMACZCIE SZYBKO DOSTANIECIE 14 PUN . NAJ +5 GWIAZDEK :)

3

Odpowiedzi

2010-01-24T20:24:53+01:00
Maisie King mieszka na Bahamach. Ona ma trzynaście lat ... Jej matka i ojciec są lekarzami. Pracują w Freeport Animal Hospital. W szpital znajduje się obok ich domu - niebieskiego domku nad morzem. To jest bardzo stary, ale piękny dom i Maisie kocha. Jej dziadek kocha też. He mieszka z rodziną Matka mówi: "Nie ma Ameryka w domu z tatą - Carl Flint ...
"Maisie biegnie do domu. Ona może usłyszeć ojciec ... "Chcesz mi dać 200.000 dolarów dla szpitala i ten dom! "Carl Flint mówi:" Tak, chcę zbudować duży hotel tu.
To Maisie w nocy wygląda przez jej okno sypialni ... Ona mówi: "Carl Flint nie można kupić tego domu. To jest nasz dom! "Czuje się bardzo smutny.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T20:25:44+01:00
Maise mieszka na bahamach. ma 13 lat, jej tata i mama są lekarzami. pracują w szpitalu Freeport Animal . Szpital znajduje się obok ich domu - niebieskiego blisko morza. Jest bardzo stary ale piękny i maisy go kocha. Jej dziadek równiez go kocha. On mieszka wraz z jej rodziną.

Jej mama mówi - Amerykanin jest w domu z tatą - Carl Flint
Maisy wbiega do środka. Słyszy swojego ojca " chcesz dać mi 200,000 dolarów za szpital i dom! - Carl powiedział - tak chcę zbudować tu duży hotel

Tej nocy maisy wyjrzała przez okno swojej sypialni, powiedziała : Carl Flint nie może kupić tego domu. To jest nasz dom! poczyła się bardzo źle ( Zrobiło jej się smutno)
1 5 1
2010-01-24T20:29:57+01:00
Maisie King żyje na Bahama. Ma 13 lat. Jej rodzice są lekarzami. Pracują w Freeport Animal Hospital. Szpital jej obok ich domu, niebieskiego domu koło morza. Jest bardzo stary, ale piękny, Maise go kocha. Jej dziadek też go uwielbia. On żyje z jej rodziną.
Jej mama mówi 'W domu jest amerykanin z tatą- Carl Flint' Maisie biegnie do domu. Słyszy swojego tatę ' Chcesz dać 200,000$ za szpital i ten domu!' Carl Flint mówi ' Tak, Chcę zbudować tutaj wielki hotel.'
Tej nocy Maisie patrzy przez okna swej sypialni... Mówi,'Carl Flint nie może kupić tego domu. To nasz dom!' Czuje się bardzo smutna.
1 5 1