1.Pan Slawek 20% swojej kwietniowej pensji przeznaczyl na swiadczenia (czynsz, prąd, gaz, itp.). W maju trzymal 200 zł podwyżki, ale opłaty za świadczenia wzrosły o 10% i pan Słąwek znowu przeznaczyl na nie 20% zarobków. Ile zarabiał w maju ?

2.Na seans filmowy o godz 20.00 sprzedano 450 biletów, czyli tyle samo co na wcześniejszy sean o godz 17.00, ale biletow ulgowych sprzedano o 40% mniej, a normalnych o 50% więcej niż poprzednio. Ile biletów ulgowych sprzedano na oba seans ?

1

Odpowiedzi

2010-01-24T20:24:18+01:00
1)

x*0.2=S
(x+200)*0.2=1.1S
0.02X=40
X=2000 => zarobki w kwietniu

Zarobki w maju => 2200 zł

2)

450=U+N
450=0.6U+1.5N

0.9N=180
N=200 1.5N=300 => łącznie N=500 => łącznie U=900-500=400