Odpowiedzi

2010-01-24T21:51:36+01:00
Dane:
z₁ = 1100
z₂ = 300
U₁ = 220 V
Rozw.:
U₁ / U₂ = z₁/ z₂
U₁ × z₂ = U₂ × z₁
U₂ = U₁ × z₂ / z₁ = 220 V × 300 / 1100 = 60 V
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T21:52:06+01:00
Uwe/Uwy=nwe/nwy
Gdzie:
Uwe- napięcie wejściowe
Uwy= napięcie wyjściowe
nwe-ilość zwoji w uzwojeniu pierwotnym
nwy-wtórnym

stąd:
220V/Uwy=1100/300
mnożymy ułamki na krzyż czyli: 220*300=1100*Uwy
zamieniam stronami aby niewiadoma Uwy była po lewej stronie:
1100*Uwy=66000 /:1100
Uwy=60V
1 5 1