Wiedząc , że a i b są długościami przyprostokątnych trójkąta oraz c jest długością jego przeciwprostokątnej , oblicz:

a)c, jeśli a=5cm, b=12cm

b)a, jeśli b=40cm, c=50cm

c)b, jeśli a=9cm, c=15cm

d)c, jeśli a=0,3cm b=4cm

e)b, jeśli a=2cm, c=4cm

f)b, jeśli a=√5cm, c=7cm

3

Odpowiedzi

2010-01-24T20:53:14+01:00
A)
c²= 5²+12²
c²=25+144
c²=195
c=√195

b)
a²=c²-b2
a²=50²-40²
a²=2500-1600
a²=900
a=30

c)
b²=c²-a²
b²=15²-9²
b²=225-81
b²=144
b=12

d)
c²=a²+b²
c²=0,3²+4²
c²=0,09 + 16
c=√16,09

e)
b²=4²-2²
b²=16-4
b²=12
b=2√3

f)
b²=7²-(√5)²
b²=49 - 5
b²=44
b=√44
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T20:55:13+01:00
KORZYSTAM Z TWIERDZENIA PITAGORASA

a)c, jeśli a=5cm, b=12cm

c²=a²+b²
c²=25+144
c²=169 / √
c = 13 cm

b)a, jeśli b=40cm, c=50cm

a²=c²-b²
a²=2500-1600
a²=900 / √
a = 30 cm

c)b, jeśli a=9cm, c=15cm

b²=c²-a²
b²=225-81
b²=144 / √
b = 12 cm

d)c, jeśli a=0,3cm b=4cm

c²=a²+b²
c²=0,09+16
c²=16,09 / √
c = √16,09 cm

e)b, jeśli a=2cm, c=4cm

b²=c²-a²
b²=16-4
b²=12 / √
b=2√3 cm

f)b, jeśli a=√5cm, c=7cm

b²=c²-a²
b²=49-5
b²=44 / √
b=2√11 cm
11 5 11
2010-01-24T21:12:20+01:00
A).5²+12²=c²
25+144=c²
169=c² /√
c=13 [cm]

b).50²-40²=a²
2500-1600=a²
900=a² /√
a=30 cm]

c).15²-9²=b²
225-81=b²
144=b² /√
b=12 [cm]

d).0,3²+4²=c²
0,09+16=c²
16,09=c² /√
c=√16,09 [cm]

e).4²-2²=b²
16-4=b²
12=b² /√
b=√12=√4x3=2√3 [cm]

f).7²-√5²=b²
49-5=b²
44=b² /√
b=√44=√4x11=2√11 [cm]

Mam nadzieję, że pomogłam