1. Suma dwóch liczb jest równa 32,a ich różnica wynosi -4. Jakie to liczby?2.Jakie to są liczby, jeśli pierwsza liczba zwiększona o 66⅔ drugiej jest równa 53, a druga zwiększona o 33⅓ pierwszej liczby jest równa 48?


3.W dwóch skrzynkach są 54 pomarańcze. Z jednej skrzynki przełożyliśmy do drugiej 9 pomarańczy i w każdej skrzynce jest tyle samo. Ile pomarańczy było w każdej skrzynce początkowo?

2

Odpowiedzi

2010-01-24T20:58:36+01:00
1. Suma dwóch liczb jest równa 32,a ich różnica wynosi -4. Jakie to liczby?

x - pierwsza liczba
y - druga liczba
x+y=32
x-y=-4

2x=28
x=14

14+y=32
y=18

Te liczby to 14 i 18.2.Jakie to są liczby, jeśli pierwsza liczba zwiększona o 66⅔ drugiej jest równa 53, a druga zwiększona o 33⅓ pierwszej liczby jest równa 48?

x - pierwsza liczba
y - druga liczba

x+66 2/3y=53
y+33 1/3x=48

x+200/3y=53 /*3
y+100/3x=48 /*3

3x+200y=159
3y+100x=144

x=(159-200y)/3
3y+100[(159-200y)/3]=144 /*3
9y+100(159-200y)=432
9y+15900-20000y=432
-19991y=-15468
y=0,78

x=(159-200*0,78)/3
x=(159-156)/3
x=1

x=1
y=0,78

Te liczby to 1 i 0,78

3.W dwóch skrzynkach są 54 pomarańcze. Z jednej skrzynki przełożyliśmy do drugiej 9 pomarańczy i w każdej skrzynce jest tyle samo. Ile pomarańczy było w każdej skrzynce początkowo?

x - il. pomarańczy w pierwszej skrzynce
y - il. pomarańczy w drugiej skrzynce

x+y=54
x-9=y+9

x=54-y
54-y-9=y+9
-2y=-36
y=18

x=54-18
x=36

W pierwszej skrzynce było 36 pomarańczy, a w drugiej 18.
3 2 3
2010-01-24T21:50:14+01:00
1.

x - pierwsza liczba
y - druga liczba
x+y=32
x-y=-4

2x=28
x=14

14+y=32
y=18
2.
x - pierwsza liczba
y - druga liczba

x+66 2/3y=53
y+33 1/3x=48

x+200/3y=53 /*3
y+100/3x=48 /*3

3x+200y=159
3y+100x=144

x=(159-200y)/3
3y+100[(159-200y)/3]=144 /*3
9y+100(159-200y)=432
9y+15900-20000y=432
-19991y=-15468
y=0,78

x=(159-200*0,78)/3
x=(159-156)/3
x=1

x=1
y=0,783.
x - pomarańcze w pierwszej skrzynce
y - pomarańcze w drugiej skrzynce

x+y=54
x-9=y+9

x=54-y
54-y-9=y+9
-2y=-36
y=18

x=54-18
x=36