4 ZADAnia NA JUTRO, POMOCYYYYYY....

1. dana jest funkcja kwadratowa f(x)= ax²+bx+c. Do wykresu tej funkcji należy punkt A=(-1, -13), a jej wartosc najwieksza jest rowna 2 dla x=4. Wyznacz wspolczynniki a,b,c
_______ ______
2. wyznacz dziedzine funkcji f(x)=√x²-2x-3 - 1/√5-|x| (w pierwszym pierwiastek siega do 3, a w drugim do wartości bezwzględnej)

3.Dana jest funkcja W(x)=a(x³+3x²-7x-21)
m. zerowe to: x₁=-3, x₂=√7, x₃=-√7
a=2 gdy pkt A należacy do wykresu A=(1, -48)
Wykaż, że jeśli G(x)=ax³-4ax-20a, to dla kazdego a≠0 rownanie W(x)-G(x)=0 ma dwa rozwiazania.

4. Dana jest funkcja f(x)=x³-3x²+5. Funkcja g jest okreslona wzorem g(x)=f(x+1)-f(x)+8. Wykaż ze funkcja g nie ma miejsc zerowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T00:48:38+01:00