Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T20:43:52+01:00
Istnieją tradycjonalistyczne wspólnoty katolickie, oparte na hipotezach teologicznych sedeprywacjonizmu czy sedewakantyzmu. Wspólnoty te różnią się co do stosunku do władzy papieży od Jana XXIII włącznie, w mniejszym lub większym stopniu ją odrzucając. Nie odrzucają jednak (w odróżnieniu od Kościołów starokatolickich) dogmatu o nieomylności papieża, swój brak zaufania do władzy papieskiej uzasadniając najczęściej średniowieczną hipotezą teologiczną papa hereticus. Znaczna większość z nich nie stanowi osobnych Kościołów - wspólnoty te deklarują jedynie, że to one zachowały czystą wiarę katolicką. Stanowisko sedewakantystów i sedeprywacjonistów nie jest jednak uznawane przez Kościół katolicki, który (nie wypowiadając się jednak ostatecznie) uznaje je za odstępców od wiary. Ponadto katolicyzm dzieli się na liczne Kościoły starokatolickie (wśród nich mariawityzm i polskokatolicyzm), liberalnokatolickie, anglokatolickie i niezależne.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T21:02:16+01:00
Wspólnota katolicka jest to wspólnota wszystkich ludzi wierzących, wszystkich katolików. Wspólnota katolicka dzieli się na :
- wspólnotę miejsc : parafia , diecezja
- wspólnota serc : otwarcie się na drugiego człowieka, miłość
- wspólnota religijna : wiara w Boga