Przedstaw zapisy czasteczkowe rownan reakcji otrzymywania wymienionych soli trzema poznanymi sposobami .

oto 3 sposoby :
1) zasada + kwas -> sól + woda
2)metal(niemetal)+kwas -> sol + wodor
3) tlenek metalu + kwas -> sol + wodaa) KBr
b)BaS
c)Ca(NO₃)₂
d)Na₂SO₄
e)Li₃PO₄

Za dobrze rozwiazane daje naj.!]
Prosze o jaknajszybsze rozwianie tego zadania.
Z gory dziekuje .
Pozdrawiam ;)

2

Odpowiedzi

2010-01-24T21:05:27+01:00
A) KOH+ HBr-> KBr + H₂o
2K+ 2HBr-> 2KBr + H₂
K₂O + 2HBr -> 2KBr + H₂o


b) Ba(OH)₂+H₂S-> BaS + 2 H₂O
Ba + H₂S-> BaS+ H₂
Ba0+ H₂S-> BaS + H₂o

c)Ca(OH)₂+2HNO₃-> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
Ca+ 2HNO₃-> Ca(NO₃)₂ +H₂
CaO + 2HNO₃-> Ca(NO₃)₂+ H₂O

d)2NaOH + H₂SO₄->Na₂SO₄ +2H₂O
2Na+ H₂SO₄-> Na₂SO₄ +H₂
Na₂O + H₂SO₄-> Na₂SO₄ +H₂O

e) 3LiOH+ H₃ PO₄-> Li₃PO₄ +3 H₂O
6Li+ 2H₃PO₄->2 Li₃PO₄ +3 H₂
3 Li₂O +2H₃PO₄-> 2 Li₃PO₄ +3 H₂O
141 4 141
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T21:09:10+01:00
1) zasada + kwas -> sól + woda
Ba(OH)2+H2S->BaS+2H2O
KOH+HBr -> KBr + H2O
Ca(OH)2+ 2HNO3 -> Ca(NO₃)₂ +2H20
2NaOH+H2SO4 -> Na₂SO₄ + 2H2O
3LiOH+ H3PO4 -> Li₃PO₄ +H2O

2)metal(niemetal)+kwas -> sol + wodor
2K+2HBr->2KBr+H2
Ba+H2S->BaS +H2
Ca+2HNO3 ->Ca(NO₃)₂ + H2
2Na+ H2SO4->Na₂SO₄ + H2
6Li + 2H3PO4 ->2Li3PO4 + 3h2

3) tlenek metalu + kwas -> sol + woda
K2O+2HBr ->2KBr + H2O
BaO+H2S->BaS +H2O
CaO+2HNO3->Ca(NO₃)₂+ H20
Na2O+H2SO4-> Na₂SO₄ +H2O
3Li2O+ 2H3PO4 ->2Li₃PO₄ +3H2O
148 4 148