Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-25T14:12:30+01:00
Były trzy zlodowacenia:
-południowopolskie
-środkowopolskie
-północnopolskie.
"Dzięki" tym zlodowaceniom rzeźba Polski ma układ równoleżnikowy (trzy pasy wzniesień i trzy obniżeń ułożone na przemian). Również dzięki trzeciemu zlodowaceniu (zwane bałtyckie) mamy nasze Morze Bałtyckie.
Ze względu na budowę geologiczną teren Polski "przechylony" jest z SE na NW (ruchy górotwórcze objęły SE część kraju głównie).
3 2 3