Podaj po jednym przykładzie oddziałowy wania.
1.atmosfery na biosfery
2.atmosfery na litosferę
3.litosfery na hydrosferę
4.litosfery na biosferę
5.biosfery na atmosferę
6.biosfery na hydrosferę
7.biosfery na litosferę
8.hydrosfery na biosferę
9.hydrosfery na litosferę
10.hydrosfery na atmosferę
PLISKA PISAĆ ODPOWIEDZI !!! :P

2

Odpowiedzi

2009-10-02T17:13:39+02:00
1.atmosfery na biosfery
zwierzęta wydychają tlen wydychając dwutlenek węgla natomiast rośliny w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek wegla na tlen
8.hydrosfery na biosferę
zwierzęta żyjące w wodzie
9.hydrosfery na litosferę
żłobienie gleby, tworzenie rzek
2009-10-02T17:45:10+02:00
Wejdź na tę stronę tam jest wszystko napisane.
http://www.sciaga.pl/tekst/42213-43-oddzialywanie_na_siebie_sfer