Zad.1
Jeżeli prędkość samochodu o masie 1000kg w każdej sekundzie maleje o 2m/s , to siła wypadkowa działająca na niego ma wartość :
a) 2000N i jej wektor jest zwrócony przeciwnie do wektora prędkości samochodu
b) 2000N i jej wektor jest zwrócony w tę samą stronę co wektor prędkości samochodu
c) 500N i jej wektor jest zwrócony przeciwnie do wektora prędkości samochodu
D) 500N i jej wektor jest zwrócony w tę samą stronę co wektor prędkości samochodu

Z.2
Na suszarce widnieje napis ; 200V, 400W. Opór elektryczny suszarki wynosi?

Prosze o dokładne obliczenia i Podanie wzorów . I muszę mieć konkretnie uzasadnione odpowiedzi ;) z góry dziękuje .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T23:05:41+01:00
1
wiemy, że a=2m/s² (zwrot przyspieszenia jest przeciwny do prędkości, bo prędkość maleje)

z II zasady dynamiki:
F=am

m=1000kg

zatem:
F=2m/s²*1000kg=2000N

z drugiej zasady wiemy, że zwrot siły test taki sam jak zwrot przszpieszenia, zatem odpowiedzią jest
A

2.
U-napięcie
I-natężenie
R-opór
P-moc

wiemy, że:
U=200V
P=400W

szukamy:
R=?

R=U/I
P=UI -> I=P/U

podstawimy i wychodzi nam następujący wzór:
R=U / P/U=U * U/P=U²/P
R=U²/P

R=200²/400=40000/400=100 Ω