Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T22:47:15+01:00
-transportuje aminokwasy do rybosomów
- W budowie tRNA istotne są cechy: *antykodon-obejmuje trójkę nukleotydów, która jest komplementarna do kodonów w mRNA
- tRNA ma III rzędową strukturę
-tRNA nie kodują białek, są natomiast częścią układu translacyjnego przepisującego RNA na białko
- tRNA i rRNA to cząsteczki pomocnicze uczestniczące w tworzeniu białek