Temat: Liczby i wyrażenia algebraiczne
Rozwiąż nierówności (dla ułatwienia zapisze po prawej jaki ma wyjsc wynik):
a) 3 (1-5x)-(3x-7) ≥ -2.................a) x ≤ 2/3
b) 4-2x/-5 < x+2/3.....................b) x < 22
c) x (3-4x) > 2x (4-2x).................c) x < 0
d) 1-6x/7+2 ≤ 4x+2/-3.................d) x ≤ 5,9
e) -0,3 (x+2)-3(0,2x-0,3) > 0,1x......e) x < 0,3
f) 1/4 (8x-1)-2/3 (6+9x) ≤ 1...........f) x ≥ -21/16
(/ oznacza kreske ułamkową)

2

Odpowiedzi

2009-10-02T17:02:08+02:00
A) 3-15x-3x+7≥-2
-18x+10≥-2
-18x≥-2-10
-18x≥-12/(-18)
x≤2/3

(całą nierówność pomnożyłam przez -15)
b) 3*4-2x<-5*x+2
12-6x<-5x-10
-6x+5x<-10-12
-1x<-22/ (-1)
x<22

(duża 2 to inaczej kwadrat)
c) 3x-4x2>8x-4x2
3x-8x>-4x2+4x2
-5x>0/ (-5)
x<0

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-02T18:52:30+02:00
A) 3-15x-3x+7≥-2
-18x+10≥-2
-18x≥-12
x≤12/18
x≤2/3
b) 12-6x<5x+10
-11x<-2
x>22
c) (3-4x) >2(4-2x)
8-4x>8-2x
-2x>0
x < 0
d) 1-6x/7+2 ≤ 4x+2/-3
x ≤ 5,9
e) -0,3 (x+2)-3(0,2x-0,3) > 0,1x
f) 1/4 (8x-1)-2/3 (6+9x) ≤ 1