1. Przedstaw wlasnymi slowam sytuacje zaprezentowana w czesci opisowej sonetu "stepy akermanski"
2. Napisz jaki jest to rodzaj opisu , uzasadnij swoje zdanie.
3. Zaprezentuj sytuacje ukazna w czesci refleksyjnej. Krotko scharakteryzuj na podstawie tresci utworu podmio liryczny.
4Zaprezentuj 10 roznorodnych srodkow stylistycznych przedstaw ich funkcje w utworze.
5. Wyjasnij w jaki sposob poeta wykorzystuje w tekscie motywy antyczne. Podaj przeyklady motywow.
6 wypisz uczucia towarzyszace podmiotowi lirycznemu.

Wszystki pytania do utworu "stepy Akermaskie"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T23:17:57+01:00
1. Podmiot mówiący jedzie przez łąkę, która jest tak gęsto zarośnięta trawą, że wygląda, jakby wóz płynął po niej jak po wodzie, a nie jechał. Wokół pełno zielonych traw, różnokolorowych kwiatów oraz różnych gęsto rosnoących chwastów, koloru koralu, czyli czerwonych, brunatnych i bordowych. Nad stepem zapada zmrok, ale nie am jeszcze gwiazd na niebie. Podmiot mówiący w każdej rzeczy doszukuje sie znajomych miejsc, wszystko kojarzy mu się z ojczyzną.

2. Sądze, ze jest to opis... (nie wiem czy omawialiście jakiś konkrenty opis na zajęciach? Bo tak no to tylko poetycki mi przychodzi do głowy, ale to jest tak oczywiste, że pytanie wydaje sięgłu[ie...;/ Jeśli poetycki no to dlatego, że nie opisuje przeżyć bohatera ani jego stanów umysłowych, tylko sytuacje, jaka się rozgrywa. Tło akvcji, miejsce.

3. W części refleksyjnej podmiot liryczny tak bardzo tęskni za Ojczyzną, że woła, żeby zatrzymać wóz, bo wydaje mu się, że słyszy czyjeś wołanie. Panuje taka cisza, że nawet trzepot skrzydeł motyla, lot żurawi, czy ruch węża w trawie, są słyszalne. Podmiot liryczny mówi, że w takiej ciszy byłby w stanie usłyszeń głos z Litwy. Nikt jednak nie woła. Jadą dalej.

4.
- suchy ocean - oksymoron; wskazuje, że osoby z wiersza nie płyną naparwdę łódka.
- suchego przestwór oceanu - metafora; poeta ukazuje podobieństwo między łąką a oceanem,
- wóz (...) jak łodka brodzi - porównanie; poeta opisuje jak wygląda podróż wozem, zdaje się, że płyną a nie jadą
- Tam z dala błyszczy obłok? - pytanie retoryczne; podmiot liryczny zastanawia się się nad tym co widzi, wyobraża sobie, że obserwowana rzecz to jakiś ślad Litwy, nie jest pewien, co widzi.
- Stójmy! - wykrzyknienie; dodaje dynamiki utworowi,
- łąki szumiące, koralowe ostrowy - epitety; rola czysto estetyczna, wzmacniają opis, pomagają zobrazować wizję poety, ułątwiają wyobrażenie sobie prze czytelnika poszczególnych elementów krajobrazu
- Gwiazd szukam, przewodniczek łodzi - personifikacja (lub antropomorfizacja, nie jestem pewna) gwiadzy nie mogą być przewodniczkami, wskazują drogę w sposób bierny, ale poeta nobilituje gwiazdy dodając im cechę ludzką: możliwość świadomego przewodzenia, pomocy podróżnym
- ...

5. Motywy antyczne... Gwiazdy, przewodzniczki? Wykorzystuje motywy mitologii, gwiazdy jako bóstwa nocy, pomocne żeglarzom?

6. Tęsknota, rozczarowanie, żal, smutek, rozgoryczenie, rozżalenie, nostalgia, przygnębienie, pragnienie powrotu do ojczyzny.