Dokończ zdania, korzystając z podanych określeń.
kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, smog, sukcesja wtórna, dziura ozonowa


Podnoszenie się poziomu wód w morzach jest konsekwencją...
Do groźnych nowotworów skóry przyczynia się...
Przyczyną alergii i astmy u ludzi z dużych miast jest...
Uszkodzenia cennych zabytków powodują...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T21:51:56+01:00
Podnoszenie się poziomu wód w morzach jest konsekwencją kwaśnych deszczy.
Do groźnych nowotworów skóry przyczynia się dziura ozonowa.
Przyczyną alergii i astmy u ludzi z dużych miast jest smog.
Uszkodzenia cennych zabytków powoduje efekt cieplarniany.
6 1 6