1.zapisz w jak najprostszej postaci
a)3(2x-1)+4(1-x)=
b)2(7x+5)-6(x-2)=
c)-2x(8-x-5(x²+3x)=
d)5(3-2x)4x+6)*3=
2.przekształć ilorazy na sumy
a)(-4x+8):4
b)w liczniku 5x+10y w mianowiniku 5
c)(6p²-8pr):(-2)=
d)w liczniku 3x-6xy+1 w mianowniku -3
e)(x²+x-1):(-⅙)
f)w liczniku 2,5x²-0,5x+1 w mianowniku 5
3.przekształć iloczyny na sumy
a)3(a-2)
b)-4(x+y)

tylko żeby było rozpisane nie same wyniki ;]
z góry dzięki

3

Odpowiedzi

2010-01-24T21:57:00+01:00
A)3(2x-1)+4(1-x)= 6x-3+4-4x= 2x+1
b)2(7x+5)-6(x-2)=14x+10-6x+12=8x+24

hah !! zabrałam sie za to a nie wiem jak

sorry !
11 2 11
2010-01-24T22:06:48+01:00
1.zapisz w jak najprostszej postaci
a)3(2x-1)+4(1-x)= 6x-3+4-4x=2x+1
b)2(7x+5)-6(x-2)=14x+10-6x+12=8x+22
c)-2x(8-x-5(x²+3x)=-16x+2x²+10x3+30x²=10x3+32x²-16x
d)5(3-2x)4x+6)*3=(15-10x)*3+12x+18=45-30x+12x+18=-18x+63
2.przekształć ilorazy na sumy
a)(-4x+8):4=-x+2
b)w liczniku 5x+10y w mianowiniku 5=x+2y
c)(6p²-8pr):(-2)=-3p²+4pr
d)w liczniku 3x-6xy+1 w mianowniku -3 =x+2xy-3
f)w liczniku 2,5x²-0,5x+1 w mianowniku 5=0,5x²-5x+5
3.przekształć iloczyny na sumy
a)3(a-2)=3a-6
b)-4(x+y)=-4x-4y
8 3 8
2010-01-24T22:09:28+01:00
1.zapisz w jak najprostszej postaci
a)3(2x-1)+4(1-x)=
6x - 3 + 4 - 4x =
2x + 1

b)2(7x+5)-6(x-2)=
14x + 10 - 6x + 12 =
8x + 22 =
2(4x+11)

c)-2x(8-x-5(x²+3x)=
-2x(8 - x - 5x² - 15x) =
-2x ( 8 - 16x - 5x²) =
-16x + 32x² + 10x^3 ( x^3 do potegi trzeciej )

d)5(3-2x)4x+6)*3=
5( 12x - 8x² + 6 ) * 3 =
(60x - 40x² + 30) * 3 =
180x - 120x² + 90 =
30 ( 6x - 4x² + 3 )


2.przekształć ilorazy na sumy
a)(-4x+8):4 =
-4x : 4 + 8 : 4=
-x + 2

b)w liczniku 5x+10y w mianowiniku 5
5x : 5 + 10y : 5 =
x + 2y

c)(6p²-8pr):(-2)=
6p² : (-2) - 8pr : (-2) =
-3p² + 4pr

d)w liczniku 3x-6xy+1 w mianowniku -3

3x : (-3) - 6xy : (-3) + 1 : (-3) =
-x + 2xy - 1/3

e)(x²+x-1):(-⅙) =
(x²+x-1) * ( -6) =
-6x² - 6x + 6

f)w liczniku 2,5x²-0,5x+1 w mianowniku 5
2,5x² : 5 - 0,5x : 5 + 1 : 5 =
0,5x² - 0,1x + 1/5

3.przekształć iloczyny na sumy
a)3(a-2) = 3a - 6
b)-4(x+y) = -4x-4y
7 4 7