Oblicz (w przybliżeniu) siłę grawitacji pomiędzy opisanymi ciałami.
a) Dwa samochody o masie 800k g i 1200 kg stoją w odległości 3 m od siebie
b) dwa elektrowozy EU-06 o masie 80 t każdy stoją n sąsiednich torach. Przyjmijmy że odległość między nimi wynosi 5m

1

Odpowiedzi

2010-01-24T22:16:31+01:00
A) F=(m1*m2*G)/r²= (800kg*1200kg*6,67*10^-11Nm²/kg²)(3m)²≈0,00071 N
b) F= 0,017N