Odpowiedzi

2010-01-24T23:08:01+01:00
∢BOD= 100⁰ jest kątem środkowym opartym na łuku BCD,
więc ∢BAD jest kątem wpisanym opartym na tym samym łuku
∢BAD = ½∢BOD = ½*100⁰ = 50⁰
AC jest średnicą prostopadłą do cięciwy BD,
więc ∢ABC i ∢ADC są kątami wpisanymi w okrąg i opartymi na średnicy, więc mają miary 90⁰
∢ABC = ∢ADC = 90⁰
∢BCD = 360⁰ - 2*90⁰ - 50⁰ = 130⁰ (suma kątów w czworokącie 360⁰)
Odp. Miary kątów czworokąta: 50⁰, 90⁰, 90⁰, 130⁰.