Zadanie1
Prosta y= pierwiastek3x - 2 jest naylona do osi Ox pod kątem: a)30, b)45, c)60, c)0 stopni

Zadanie2
Ile punktów wspólnych z prostą ma okrąg o średnicy 5, jeśli środek tego okręgu jet oddalony od tej prostej o 4?
a)0 b)2 c)3 d)1

1

Odpowiedzi

2010-01-24T23:27:12+01:00
1 - C, bo tgα = √3 wiec α = 60°
2 - A, bo skoro średnica ma 5 to promień ma wtedy 2,5 < 4