Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T23:22:57+01:00
Dane Vr=2 dm^3=2000 cm^3
Cp=10%
Dane Vr=2 dm^3=2000 cm^3
Cp=10%
gr=1,115g/cm^3
1) gr=mr/v---mr=gr*vr
mr=1,115%g/cm^3*2000cm^3
mr=2230g

II)1,115g-1cm^3
x--2000cm^3
x=1,115*2000
mr=2230g
Cp=ms/mr*100
ms=Cp*mr/100%
ms=223g
2010-01-24T23:28:53+01:00
Le gramów wodorotlenków sodu potrzeba do przygotowania 2 dm^3 10% roztworu o gęstości 1,115g/cm^3

ms=?
V = 2dm^3 = 2000 cm^3
Cp = 10%
d = 1,115g/cm^3

MASA R-RU ZE WZORU NA GĘSTOŚĆ:

d = mr/V
mr = d * V
mr = 1,115 * 2000
mr = 2230g

MASA SUBSTANCJI ZE WZORU NA STĘŻENIE PROCENTOWE:

Cp = ms/mr * 100%
Cp * mr = ms * 100%
ms = ( Cp * mr ) : 100%
ms = ( 10% * 2230g) : 100%
ms =223gODP: 223 gramy wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 2 dm^3 10% roztworu o gęstości 1,115g/cm^3


2 3 2
2010-01-24T23:30:26+01:00
Vr=2 dm^3=2000 cm^3
Cp=10%
gr=1,115g/cm^3
gr=mr/v---mr=gr*vr
mr=1,115%g/cm^3*2000cm^3
mr=2230g
1,115g-1cm^3
x--2000cm^3
x=1,115*2000
mr=2230g
Cp=ms/mr*100
ms=Cp*mr/100%
ms=223g
55 4 55