Ciało o masie m spada pod wpływem grawitacji.Czy praca wykonywana przez siłę grawitacji w kolejnych sekundach jest stała ,coraz większa,czy mniejsza.Czy zmienia się gdy masa ciała wzrasta dwukrotnie?Odpowiedz uzasadnij obliczeniem pracy i 1;2 i 3 sekundzie

1

Odpowiedzi

2010-01-25T01:52:21+01:00
Witaj
Jeśli założymy, że spadek swobodny zachodzi w obszarze praktycznie
jednorodnego pola graw. / tzn. w niezbyt dużych odległościach od pow .
Ziemi /, co gwarantuje stałość ziemskiego przysp. g = 10m/s2 = 10 N/kg, to
biorąc pod uwagę, że w ruchu jednost. przysp. bez pr. pocz. drogi przebywane
przez ciało w kolejnych sekundach ruchu s1 : s2 : s3 mają się do siebie jak
kolejne liczby nieparzyste czyli s1 : s2 : s3 = 1 : 3 : 5 oraz, że siła graw. F
jest równa ciężarowi ciała czyli F = Q możemy napisać:

Q*s1 : Q*s2 : Q*s3 = 1 : 3 : 5 a ponieważ Q*s = W więc

W1 : W2 : W3 = 1 : 3 : 5

Zatem W rośnie w kolejnych sek ruchu ponieważ rośnie przebywana droga.
Gdy masa wzrasta dwukrotnie praca W = Q*s = m*g*s także wzrasta dwukrotnie,
ale nadal W1 : W2 : W3 = 1 : 3 : 5

pozdrawiam
czarnadziura
1 1 1