Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T00:08:42+01:00
Konstytucja kwietniowa w znacznym stopniu ograniczała rolę parlamentu i wzmocniła władzę prezydenta i rządu. Zakończyła przekształcanie ustroju Polski z II RP do wielu państw europejskich w których następowało ograniczanie demokracji przez zmniejszenie roli parlamentu

Kompetencje Władzy :


Ustawodawczej - Sejm wybierany w wyborach powszechnych równych bezpośrednich i tajnych. Senat w 1/3 mianowany przez prezydenta w 2/3 wybierany jak Sejm. Ustawy sejmowe obowiązywały po podpisaniu ich przez prezydenta.

Wykonawcza - Prezydent wybierany przez Zgromadzenie Elektorów na 7 lat.

Sądownicza - Niezawisłe sądy.


Konstytucja marcowa wprowadzała system demokracji parlamentarnej. Dawała przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Zarówno prezydent jak rząd otrzymali ograniczone uprawnienia i byli zależni od parlamentu. Konstytucja marcowa była uznawana do najbardziej demokratycznych ustaw zasadniczych w Europie.

Kompetencje Władzy :

Ustawodawczej - Sejm sprawował kontrolę nad rządem podlegał mu Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Sejm miał prawo do inicjatywy ustawodawczej

Wykonawcza - Prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowej na 7 lat. Prezydent mianował i odwoływał premiera i na jego wnioski ministrów. Prezydent sprawował władzę wykonawczą przez ministrów : Rząd był odpowiedzialny przez Sejmem

Sądownicza - Trybunał Stanu powoływany przez Sejm i SenatPS. Mam nadzieje że pomogłem
28 3 28