Potrzebne natychmiast !!! Proszę o zrobienie jednego z tych czterech punktów !!! daje Naj ! Praca MINIMUM na jedną stronę A5.
1. Jak romantycy rozumieli wolność? Odpowiedz, odwołując się do wybranych dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.
LUB
2. Jak romantycy rozumieli miłość? Porównaj ich przekonania ze wzorami miłości, które pojawiły się w poprzednich epokach.
LUB
3. Scharakteryzuj romantyczne pojęcie ojczyzny. Jaką role odgrywały w nim "pamięć"i "słowo" ?
LUB
4. Scharakteryzuj romantyczne pojęcie narodu. Jaką rolę romantycy przypisali językowi, literaturze i pamięci historycznej, a jaką państwu ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T00:43:33+01:00
2.

Miłość według romantyków była uczuciem najwyższym. Ideologia epoki romantyzmu uznała ją za najważniejsze pojęcie ludzkiego życia. Bohater romantyczny musiał kochać: darzył tym uczuciem ojczyznę, stąd też tak wiele utworów patriotycznych, kobietę, przyjaciół, którzy dzielili z nim niedolę.
Bardzo wyraźnie problematykemiłości przedstawiali Mickiewicz i Goethe. Warto wspomnieć, że miłość romantyczna swój początek bierze z miłości platonicznej. Ten rodzaj miłości opisywał Platon, chodzi tu o wyzbycie się cielesnych pragnień i miłowanie drugiej osoby najczystszym uczuciem, jakie moze istnieć - duchowym. Później taka miłosć przeobraziłą się w miłość dworską, której ideał wyznawali rycerze i damy dworu.
Miłosć bohatera romantycznego to miłość tragiczna, nieszczęśliwa, sakazana na niepowodzenie, gdyż obdarzał on uczuciem mężatkę lub dziewczynę, która była już narzeczoną i nie porzuciłaby swojego partnera. Dzięki temu mogłą to być od początku do końca miłość platoniczna. Podobnie zresztą było z poetami lub twórcami tego okresu. Zazwyczaj byli to właśnie ludzie nieszczęśliwie zakochani.
Jednak romantycy widzą miłość także jako uczucie wyniszczające, ogarniające każdy zmysł, odbierające siłę do życia, jeśli ukochanej nie ma w pobliżu. Owładnięci tym uczuciem przestaja racjonalnie postępować, nie potrafią żyć normalnie. Obiekt ich uczuć wypełnia każdy kawałek ich ciała, wszystkie myśli obracają się wokół kobiety, wszelkie działąnia są z nią związane. Często postanawiają opuścić miasto, w którym mieszka ukochana, ale wtedy, z dala od niej, świat staje sięszary, nic nie smakuje, kolory zamieniają siew monotonną szarość. ALe gdy tylko wracają - obsesja nie pozwala im pozostać daleko - wystarczy zwykły uśmiech, a wszystko wraca ze zdwojoną siłą. Nawet spacer zmienia się w coś, co powinno sięcelebrować godznami.
Często takie uczucie prowadzi do samobójstwa, choroby.
Tak więc romantycy przez "miłość" rozumieją siłę poteżniejszą od wszelkich sił przyrody, potrafiącą zmieniać świat, ale jednocześnie siłę niszczącą, wypalającą jak ogień.
7 4 7