Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T08:21:34+01:00
C2H5COOH
CH3-CH2-COOH

2 C2H5COOH + 7 O2 ---> 6 CO2 + 6 H2O

2 C2H5COOH + 2Na ---> 2 C2H5COONa + H2
2 C2H5COOH + Na2O ---> 2 C2H5COONa + H2O
C2H5COOH + NaOH ---> C2H5COONa + H2O

2 C2H5COOH + Ca ---> (C2H5COO)2Ca + H2
2 C2H5COOH + CaO ---> (C2H5COO)2Ca + H2O
2 C2H5COOH + Ca(OH)2 ---> (C2H5COO)2Ca + 2 H2O