Odpowiedzi

2010-01-25T02:20:07+01:00
Rozwiążemy zadanie następująco
1) najpierw znajdziemy równanie prostej przechodzącej przez te dwa punkty (to będzie prosta na której będzie leżał nasz dany odcinek)

2) następnie aby obliczyć współrzędne punktu z osią OY musimy znaleźć wartość funkcji w punkcie 0

ad 1) y=ax+b A=(-2, 5) i B=(3, 1)

5=-2a+b
1=3a+b

b=5+2a
1=3a+5+2a

b=5+2a
-4=5a

b=5+2a
a=-4/5

a=-4/5
b=5-8/5 = 17/5

zatem równanie funkcji na której leży odcinek ma postać y=-4/5x +17/5

obliczmy wartość funkcji w punkcie 0
y(0) = -4/5 x 0 +17/5 = 17/5 (x tutaj mnożenie)
zatem współrzędne punktu są następujące (0, 17/5)
koniec
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T02:20:36+01:00
Tworzymy układ równań z punktów odcinka, aby napisać równanie prostej, na ktorej lezy odcinek AB:
5=-2a+b
1=3a+b
z tego wychodzi:
a=-4/5
a podstawiamy do pierwszego lub drugiego równania i wyliczamy b
b=17/5
y= -4/5x + 17/5

na osi OY jest x=0, podstawiamy te wartosc do rownania prostej
i wychodzi, ze
y= 0x+ 27/5
y=17/5=3,4
tym punktem jest (0,17/5)
2010-01-25T02:30:32+01:00
Zakładam, że funkcja jest liniowa.

y = ax + b
A=(-2, 5) i B=(3, 1)
Tworzymy układ równań:
5 = -2a + b
1 = 3a + b ---> b = 1 - 3a

5 = -2a + 1 - 3a ----> a = -4/5
b = 1 - 3 × (-4/5) = 17/5
Postać funkcji: y = -4/5 × x + 17/5
Punkt wspólny posiada x = 0
y = -4/5 × 0 + 17/5 = 17/5

Punkt wspólny C=(0, 17/5) = (0 ; 3,4)
1 1 1