Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T01:56:59+01:00
A) f(x)=2x²+3x-5

obliczamy Δ
Δ= 9-4x2x(-5)
Δ=9+40
Δ=49
√Δ=7
ponieważ Δ >0 funkcja ma 2 miejsca zerowe

x₁=(-b-√Δ) / 2a x₂= (-b+√Δ) / 2a

x₁=(-3-7) / 4 = -10/4 = -5/2
x₂=(-3+7) / 4 = 4/4 = 1

b) f(x)=4x²+12x+9
Δ=144-4x4x9
Δ=144-144
Δ=0 zatem funkcja ma jedno miejsce zerowe

x=-b/2a
x=-12 / 8 = -3/2

c) f(X)=x²+9
Δ=0-4x1x9
Δ= -36 - delta mniejsza od 0 zatem funkcja nie ma miejsc zerowych

koniec