1. Wykres przedstawia wyniki badań jakości wód podziemnych w Polsce w 2002 roku. Do picia nadaje się tylko woda klasy I . Podaj przyczyny dużego udziału wód klasy II i III, czyli wód nienadających się do konsumpcji.

(z wykresu wynika) klasa I - 52 procent
klasa II - 23 procent
klasa III - 25 procent
2. Korzystając z różnych żródeł informacji oraz własnych pomysłów, opisz możliwości ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami.

1

Odpowiedzi

2009-10-05T19:25:21+02:00
2. nie wylewac scieków do wód, zaludniac jeziora rybami , ulepszyc tankowce aby sie nie psuły i nie pływac po jeziorach pojazdami silnikowymi