Odpowiedzi

2010-01-25T01:27:59+01:00
A)
f(x) = 3(x+1)²+2
f(x)= 3 (x²+2x+1)+2
f(x)=3x²+6x+3+2
f(x)=3x²+6x+5

b)
f(x) = -2(x-1)(x+3)
f(x)= (-2x+2)(x+3)
f(x)=-2x²-6x+2x+6
f(x)=-2x²-4x+6

koniec
3 3 3
2010-01-25T01:28:16+01:00
W a) stosujemy wzór skróconego mnożenia (x+1)^2 następnie mnożymy przez 3
a) f(x)=3(x+1)^2+2 = 3x^2+6x+5
Tutaj mnożymy nawiasy a później nawias przez -2
b) f(x) = -2(x-1)(x+3) = -2x^2-4x+6
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T01:37:09+01:00
Zapisz w postaci ogólnej wzór funkcji kwadratowej f, jeśli
A) f(x)=3(x+1)²+2
f(x)=3(x²+2x+1)+2
f(x)=3x²+6x+3+2
f(x)=3x²+6x+5
jest postać ogólna, czyli: y=ax²+bx+c
b) f(x)=-2(x-1)(x+3)
f(x)=-2(x²+3x-x-3)
f(x)=-2x²-6x+2x+6
f(x)=-2x²-4x+6
2 4 2