Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T01:43:42+01:00
Postać kanoniczna funkcji kwadratowej to:
y=a(x-p)²+q
gdzie p = -b/2a
q= -Δ/4a

ad a) f(x)=2x²+3x-5

obliczamy Δ
Δ= b²-4ac
Δ= 9-4x2x(-5) (x - znak mnożenia)
Δ=9+40
Δ=49

zatem p=-3/4
q=-49/8
y= 2(x+3/4)² - 49/8

ad b) f(x)=-5x²+10x-5

p=-10/-10
p=1

obliczmy Δ
Δ=100-4x(-5)x(-5)
Δ=100-100
Δ=0
q=0/-20
q=0

f(x)=-5(x-1)²

ad c) f(x)=x²-4x+5
p=4/2
p=2

Δ=16-20
Δ=-4
q=4/4
q=1

f(x)=(x-2)²+1

koniec

4 3 4