Odpowiedzi

2010-01-25T01:39:11+01:00
5=c
12=1+b+c
12=1+b+5
b=12-1-5
b=6
c=5

Postać ogólna
y=x^2+6x+5

Postać kanoniczna
y=a(x+b/2a)^2 - delta/4a
delta=16
czyli
y=(x+3)^2-4

Postać iloczynowa
Pierwiastki: x1=-1 , x2=-5
y=(x+1)(x+5)
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T01:50:30+01:00
Punkty A=(0, 5) i B=(1, 12) należą do wykresu funkcji f(x)=x²+bx+c. Zapisz wzór funkcji f w postaci
f(x)=x²+bx+c
a) ogólnej
f(x)=x²+bx+c
A=(0, 5)→5=0²+b*0+c→5=c
B=(1, 12)→12=1²+b+5→12=b+6→b=6
f(x)=x²+6x+5
b) kanonicznej y=a(x-p)²+q,
p=-b/2a
p=-6/2
p=-3
q=f(p)
q=9-18+5
q=-4
y=(x+3)²-4
c) iloczynowej
y=a(x-x₁)(x-x₂)
Δ=36-20=16
√Δ=4
x₁=-5, x₂=-1
y=(x+5)(x+1)
3 5 3