Plis potrzebuje na zaraz:

zad 1
Akwarium o wymiarach 30 cm x 40 cm x 60 cm wypełnione wodą do 3/4 wysokości. Ile litrów wody wlano do akwarium ?

zad 2
Kartonowe prostopadłościenne pudełko ma wymiary 40 cm x 5 dm x 300 mm. Ile m2 (metrów kwadratowych) kartonu zużyto do wykonania tego pudełka ?

zad 3
Pudełko o podstawie kwadratu jest graniastosłupem prostym, w którym krawędź podstawy ma 80 cm, a wysokość pudełka jest równa 3/4 długości podstawy. Oblicz pojemność tego pudełka.
Plis potrzebne na zaraz ;)

1

Odpowiedzi

2010-01-25T09:18:09+01:00
Zad 1.
V=30cm*40cm*60cm=72000cm³=72dm³=72l
72l*¾=54l
odp: Do akwarium wlano 54l.
zad 2.
40cm=0,4m
5dm=0,5m
300mm=0,3m
P=0,4m*0,5m*0,3m=0,6m²
odp: Do wykonania pudełka zużyto 0,6m² kartonu.
zad 3.
P(podstawy)=80cm*80cm=6400cm²=64dm²
80cm*¾=60cm=0,6dm²
P(całkowite)=64dm²*0,6dm=38,4dm³=38,4l
odp:Pojemność pudełka wynosi 38,4l.