Odpowiedzi

2012-09-29T23:04:49+02:00

Biskupin nazywamy osadą obronną gdyż cały gród jest otoczony palisadą i wałem drewnianym oraz posiada fosę. Głównym celem obronnym były walki międzyplemienne oraz zagrożenie ze strony ludów koczowniczych - Kimmerów i Scytów

2012-09-29T23:06:51+02:00
Biskupin byl osadą obronną ponieważ to gród otoczony wałem drewniano-ziemnym (dokladnie falochronem o szerokości od 2 do 9 m, zbudowanym z ukośnie wbitych pali.)  i palisadą. Tego typu osady były budowane na jeziorach, w widłach rzek lub otaczane fosą i nazywane były osadami obronnym

a co do teorii dlaczego wznie siono mury itd. to jest kilka teorii

zagrożenie ze strony ludów koczowniczych walki wewnątrzplemienne; chęć naśladownictwa miast greckich, z którymi społeczności kultury łużyckiej zapoznać się mogły dzięki dalekosiężnej wymianie handlowej organizowanej przez kolonie greckie.
2 5 2