Proszę rozwiązać te zadania z obliczeniami !!!!!!!
1.Z jakiej wysokości spadło swobodnie ciało,jeżeli w ciągu ostatniej sekundy przebył drogę 18 m?
2.kamień upuszczony bez prędkości początkowej z wysokiego masztu przebył w ciągu ostatnich sekund ruchu drogę 60m jaką wysokość ma ten maszt?

1

Odpowiedzi

2010-01-25T11:03:38+01:00
1.
Oznaczmy:
St - droga, jaką ciało przebyło w czasie całego ruchu
St-1 - droga jaką ciało przebyło do ostatniej sekundy ruchu
d - droga jaką ciało przebyło w ostatniej sekundzie

St - St-1 = d
(g*t^2) /2 - (g*(t-1)^2)/2 = d
(g/2)*(t^2 - (t^2 - 2t + 1)) = d
(g/2)(2t-1) = d
2t-1 = 2d/g
2t = (2d/g) + 1
Czas całego ruchu:
t = d/g + 1/2 = 18m/9,81m/s^2 + 1/2 s = 2,83 s
Wysokość:
h = gt^2 /2 = (9,81 m/s^2 * (2,83s)^2 ) / 2 = 39,42 m

2. Trudno zgadnąć co znaczy "w ciągu ostatnich sekund". Czy w ciągu dwóch ostatnich sekund, czy trzech?