Odpowiedzi

2010-01-25T10:51:25+01:00
Zad. 1
Wymiana gazowa pomiędzy powietrzem WDYCHANYM, a KRWIĄ, odbywa się na drodze dyfuzji.
Cząsteczki przesuwają się z miejsca o większym stężeniu do miejsca o stężeniu mniejszym.

Tu masz świetną stronkę wraz z ilustracjami, która dokładnie to przedstawia :
http://nauczyciel.pl/page.php/resources/view_all?id=diaphragm_expiration_hemoglobin_inspiration_pleura_respiratory_system_lungs_page_3

Zad. 2
Płuca jak i serce ciężarnej są bardzo obciążone.
Rozwijający się płód zaopatrywany jest w tlen poprzez krew matki.
Zatem to właśnie ona musi go pobierać dla dziecka, jak i dla siebie!
Zawartość tego tlenu we krwi można oczywiście zwiększyć poprzez ćwiczenia oddechu przeponowego (można nauczyć się gol w szkole rodzenia).
Ta umiejętność jest szczególnie ważna podczas porodu.
To właśnie wtedy odpowiednie natlenienie mózgu ułatwia rodzącej kontrolę i utrzymanie równowagi.

5 3 5
2010-01-25T12:50:08+01:00
1 U człowieka wymiana gazowa przebiega w pęcherzykach płucnych, między ścianą pęcherzyka a oplatającymi ją naczyniami włosowatymi. Przez ścianę pęcherzyka i naczyń dyfundują gazy: tlen i dwutlenek węgla. Dyfuzja odbywa się z miejsc o większym stężeniu do miejsc o stężeniu mniejszym, zgodnie z gradientem stężeń. Cząsteczki tlenu dyfundują z pęcherzyków płucnych do krwi, w odwrotnym kierunku wędruje dwutlenek węgla. Tempo tych zjawisk zależy od ciśnień parcjalnych gazów.

2 płód zaopatrywany jest w tlen poprzez krew matki.
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T14:39:13+01:00
1. Wymiana gazowa między pęcherzykiem płucnym i krwią zachodzi na zasadzie dyfuzji. Jest ona możliwa dlatego, że w płucach i opłucnej jest podciśnienie umożliwiające transport O2 do krwi. CO2 z krwi do pęcherzyka przedostaje się swobodnie. Zarówno pęcherzyk płucny jak i naczynia włosowate wokół niego zbudowane są z tkanki nabłonkowej jednowarstwowej płaskiej co dodatkowo ułatwia dyfuzję. Inne gazy niż O2 i CO2 nie biorą udziału w tym procesie i w takiej samej ilości są wydychane, jak były wcześniej wdychane.

2. Zarówno tlen jak i pokarm dostarczany jest płodu poprzez krew- przez pępowinę z organizmu matki.

Liczę na naj:D
8 4 8