Dwa punktowe ładunki elektryczne działają na siebie z odległości 3cm siłą o wartości 4N. Sporządź tabelkę wartości sił oddziaływania tych ładunków przy odległości od 1 cm do 10cm ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i przedstaw za pomocą wykresu zależnośc siły F od wzajemnej odległości r ładunków>

1

Odpowiedzi

2009-04-07T00:14:29+02:00
Dane:
r=3cm=0,03m
F=4N

F=k*(q1*q2)/r²---->k=F*r²/(q1*q2)=0,0036/(q1*q2)

r=1cm=0,01m ----->F=0,0036/0,0001=36N
r=2cm=0,02m ----->F=0,0036/0,0004=9N
r=3cm=0,03m ----->F=0,0036/0,0009=4N ... tzn ze OK
r=4cm=0,04m ----->F=0,0036/0,0016=2,25N
r=5cm
r=6cm
r=7cm
r=8cm
r=9cm
r=10cm=0,1m------>F=0,0036/0,01=0,36N
206 4 206