Odpowiedzi

2010-01-25T09:48:42+01:00
Przyczyny odkryc geograficznych to:
1.mowe miasta odkryte przez kolumba
2.import z innych krajów roślin
3.poznawanie nowych zwyczajów i kultur
4.poznawanie nowych ludzi i jezyków
1 5 1
2010-01-25T09:50:41+01:00
Zaświadczenie, urzędowy dokument potwierdzający istniejący lub zaistniały w przeszłości stan prawny lub będący potwierdzeniem stanu; zaświadczenie wydaje się w celu przedstawienia w odpowiednim urzędzie (np. spraw lokalowych), instytucji (np. zakładzie pracy) bądź w firmie ubezpieczeniowej. Organ administracyjny jest obowiązany wydać obywatelowi zaświadczenia najpóźniej w ciągu 7 dni.

unia (łc. unio ‘jedność; zjednoczenie’) 1. zjednoczenie, związek; zjednoczenie państw, terytoriów itp. 2. u. personalna – związek dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnego monarchy, przy zachowaniu odrębnych instytucji państwowych. 3. daw. skrócona nazwa Stanów Zjednoczonych używana w XVIII–XIX w. 4. religiozn. połączenie się części Kościoła prawosławnego w Polsce z Kościołem katolickim w 1596 r.

Odkrycia geograficzne, poznawanie przez daną cywilizację nowych, nieznanych terenów Ziemi poprzez organizowanie wypraw przez podróżników i odkrywców, a dziś - badaczy.

Początkowo odkrycia geograficzne były inspirowane opowieściami o nieznanych krainach, a także chęcią podboju nowych terenów i poszerzenia strefy wpływów danego państwa. Później, od XVIII w. najczęściej były rezultatem badań naukowych. Odegrały one ważną rolę nie tylko w historii poszczególnych państw (zwłaszcza mocarstw kolonialnych), ale też w rozwoju nauki, zmieniając stopniowo wiele poglądów o świecie, uznawanych kiedyś za prawdziwe, np., że Ziemia jest płaska.

2 3 2