Odpowiedzi

2010-01-25T10:26:37+01:00
W celu rozwiązania zadania posłużymy się wzorem na sin kąta i tablicami trygonometrycznymi.

sinα = 293/819 = 0,357753358
sinβ = 765/819 = 0,934065934

Z tablic odczytujemy:
α ≈ 20,9°
β ≈ 69,1°