14. Przeczytaj na głos podane wyrazy i podkreśl te, w których należy zachować głoskę nosową podczas wymawiania.
idę,kupuję,kupię,jadę,wojuję,myślę,wtóruje,widzę,stoję,skaczę,wstaję,mogę,biorę,śpię,chodzę,niosę,wiozę,nocuję,kopiuję,piję,gotuję,robię,czyszczę,biegnę,ćwiczę.

15. Przeanalizuj poniższe związki wyrazowe i objaśnij, jakie mogą być skutki niewyraźnej artykulacji głosek nosowych.
ostrze narzędzia - ostrze narzędzia
koszę trawy - kosze trawy
złączę urządzenia - złącze urządzenia

1

Odpowiedzi

2009-10-03T11:21:45+02:00
1.Głoskę nosową należy zachować w wyrazach:
kupuję, wojuję, wtóruję, skaczę, wstaję.
2.Wyrazy zmienią swoje brzemnie i w ten sposób zmieni się znaczenie tych związków wyrazowych.
86 3 86