Spróbuj swoich sił w reklamie. Wybierz jeden z czworokątów. Przygotuj jego akcję reklamową. Musi to być plakat.

Np. KWADRATY NA RATY NOWOŚĆ kwardrat to jedyny czworokąt, który ma wszystkie kąty proste i wszyszystkie boki równe!!!!

PROSZE NIE PAPUGOWAĆ PO PRZYKŁADZIE!! NA POCZĄTEK MUSI BYĆ JAKIŚ RYM Z WYBRANYM CZWOROKĄTEM A POTEM JEGO OPIS!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
PROSTOKĄTY TO NAJLEPSZE CZWOROKĄTY

- cztery kąty proste mają, w okrąg też się wpisać dają
- równe boki przeciwległe, które równo są odległe
- a przekątne daję słowo, mają własność wyjątkowa

KTO PROSTOKĄT DZISIAJ KUPI
TEN SIĘ WCALE NIEWYGŁUPI
230 4 230
Ty lepiej
Ty lepiej !!
Komentarz został usunięty
brawo ty
Świetnie ^^
PROSTOKĄTY MAJĄ RÓWNE WSZYSTKIE KĄTY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prostokąt jest równoległobokiem czyli ma 2 pary boków równoległych. Jak mówiono w głównym haśle ma wszystkie kąty równe wynoszą 90 stopni. Ma dwie pary boków równych. Więc jego obwód liczymy 2 x a + 2 x b= . Każdy kwadrat jest prostokątem ponieważ ma wszystkie kąty równe i 2 pary boków równych tak samo jak prostokąt. Ale nie każdy prostokąt jest kwadratem!!!!!!
83 2 83
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty