Trzeba przetłumaczyć zdania.

- Jeśli nie możesz dotrzeć do drzwi wyjściowych, wejdź do pomieszczenia jeszcze nie ogarniętego pożarem i zbij jakimś przedmiotem okno ale zachowaj ostrożność aby się nie pokaleczyć.
-jeśli drzwi nie są gorące, ani nie są ogarnięte płomieniami - zamknij je!2

Odpowiedzi

2010-01-25T10:29:53+01:00
- If you can't get to fire door, enter to the room where is no fire and break with some object window, but try to stay calm if you don't want hurt yourself/
- If door isn't hot, and without flames - shut them!
2010-01-25T11:07:10+01:00
If you can not reach exit doors, it enter for accommodation else not covered fire and it batter window some object but it be careful in order to not pokaleczyć. - If doors are not hot, neither they are covered flames it close it -!