Temat do zadania: Rozwiązywanie układów równań

Zadanie: Rozwiąż układy równań metodą podstawiania
/ - to będzie zastępować klamrę
\
a)
/ x+3y =3
\ x-y =5
b)
/ 2x- y =10
\ x + 5y = -17

c)
/ 3m + n = 9
\ 2m - 5n = -11
d)
/ 4a - 2 = b
\ 3a + 7b = 1,5
e)
/ 5x = 4- 2y
\ 4x + y = 3
f)
/ 6x - 3y = 9
\ x + 5y = -9,5

2

Odpowiedzi

2010-01-25T10:30:33+01:00
A)
/ x+3y =3
\ x-y =5

x=3-3y
3-3y-y=5

-3y-y=-3+5
-4y=2
y=-2

x+3(-2)=3
x-6=3
x=3+6
x=9

b)
/ 2x- y =10
\ x + 5y = -17
x=-17-5y

2*(-17)-5y=10
-34-5y=10

-5y=10+34
-5y=44
y=-8.8

c)
/ 3m + n = 9
\ 2m - 5n = -11

n=9-3m
2m-5*9-3m=-11
2m-45-3m=-11
2m-3m=-11+45
-m=34

2010-01-25T10:49:20+01:00
A)
/x+3y=3
\x-y=5
/x+3y=3
\x=5+y
5+y+3y=3
4y=-2 /4
y=-½
x-(-½)=5
x=5-½
/x=4½
\y=-½
b)
/2x-y=10
\x+5y=-17
/2x-y=10
\x=-17-5y
2(-17-5y)-y=10
-34-10y-y=10
-11y=44 /(-11)
y=-4
x+5×4=-17
x=-17-20
/x=-37
\y=-4
c)
/3m+n=9
\2m-5n=-11
/n=9-3m
\2m-5n=-11
2m-5(9-3m)=-11
2m-45+15m=-11
17m=-11+45
17m=34 /17
m=2
n=9-3×2
/n=3
\m=2
d)
/4a-2=b
\3a+7b=1½
3a+7(4a-2)=1½
3a+28a-14=1½
31a=15½ /31
a=½
b=4×½-2
/b=0
\a=½
e)
/5x=4-2y
\4x+y=3
/5x=4-2y
\y=3-4x
4x+3-4x=3
sprzeczny układ równań
f)
/6x-3y=9
\x+5y=-9½
x=-9½-5y
-9½-5y+5y=-9½
równanie sprzeczne

Dawno nie miałam układów równań ale byłam z tego dobra. Wydaje mi się że zrobiłam dobrze to zadanie.