Zad.1. Zamien jednostki

5 dm 7 cm = ... dm
4 km 50 m = ... km
1 km 1 m = ... km
8 cm 5 mm = ... cm
2 m 35 cm = ... m
3 m 4 cm = ... m
2 t 9 kg = ... t
208 g = ... kg
3 kg 62 g = ... kg
1002 g = ... kg
2000 mg = ... g

zad.2. Uzupelnij

* 0,05 h - ile to minut
*0,25 doby - ile to godzin
*0,005 godzin - ile to sekund
*0,4 godziny lekcyjnej - ile to minut

zad.3. Wyraz we wskazanej jednostce

[cm] A) 0,006 dm
[dag] B) 0,00065 kg
[g] C) 0,00852 dag
[kg] D) 0,000005 t
[cm] E) 0,03 km
[dag] F) 0,000064 t

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T11:31:55+01:00
Zad.1.

5 dm 7 cm = 5,7 dm
4 km 50 m = 4,050 km
1 km 1 m = 4,001 km
8 cm 5 mm = 8,5 cm
2 m 35 cm = 2,35 m
3 m 4 cm = 3,04 m
2 t 9 kg = 2,009 t
208 g = 0,208 kg
3 kg 62 g = 3,062 kg
1002 g = 1,002 kg
2000 mg = 2 g

zad.2.

* 0,05 h - 5/100h=1/20h=3/60h= 3 min
*0,25 doby - 25/100 doby= 1/4 doby= 1/4 * 24 h= 6 h
*0,005 godzin - 5/1000 h = 1/200 h = 1/200 * 3600 sek. = 3 sek.
*0,4 godziny lekcyjnej - 4/10 * 45 min. = 2/5 * 45 =18 min.

zad.3.

[cm] A) 0,006 dm = 0,006 cm
[dag] B) 0,00065 kg = 0,065 dag
[g] C) 0,00852 dag = 0,0852 g
[kg] D) 0,000005 t = 0,005 kg
[cm] E) 0,03 km = 30 m = 3000 cm
[dag] F) 0,000064 t = 0,064 kg = 6,4 dag
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-01-25T11:33:10+01:00
1
5 dm 7 cm = 5,7 dm
4 km 50 m = 4,5 km
1 km 1 m = 1,1km
8 cm 5 mm = 8,5 cm
2 m 35 cm = 2,35m
3 m 4 cm = 3,04 m
2 t 9 kg = 2,009 t
208 g =0,208kg
3 kg 62 g = 3, 062kg
1002 g = 1,002kg
2000 mg = 0,002g

2
* 0,05 h -3 mionuty
*0,25 doby -6 godzin
*0,005 godzin - 18 sekund
*0,4 godziny lekcyjnej - 18 minut

3
[cm] A) 0,006 dm= 0,06
[dag] B) 0,00065 kg=0,065
[g] C) 0,00852 dag=0,0852
[kg] D) 0,000005 t=0,005
[cm] E) 0,03 km=3000
[dag] F) 0,000064 t =6,4