Odpowiedzi

2010-01-25T12:09:21+01:00
Trzeba obliczyć podstawę podstawy
wysokość podstawy opadająca na podstawę dzieli kąt 120 stopni na 60 stopni i tworzy trójkat prostokatny o bokach=14cm=c
jeden z katów tego prostokata =30 stopni bo 180-90-60=30
z własnosci kata 30 stopni obliczysz połowę podstawy
h=a√3:2
14√3:2=7√3cm,
czyli podstawa podstawy=14√3cm

pole boczne to suma pól 3 prostokatów
pole boczne=2×14×11+14√3×11=308+154√3=154(2+√3)cm²
16 3 16