Zad1w hurtowni cena opakowania złożonego z 24 puszek z karmą dla psów wynosi 45 zł.Ile złotych kosztuje w przybliżeniu jedna puszka karmy?
zad2 rozwiąż równania
a)x=7,722:2,2
b)x=1,98:0,11
c)y=3,159:0,9
d)y=2,28:0,12
zad3 na obsarze Franci,liczącym około 547 000km (kwadratowych) zamieszkuje około 53,1 mln mieszkańców .Podaj w przybliżeniu liczbe osób zamieszkujacych na 1 km(kwadratowy) powierzchni Francji
zad4 w babilonii w asyriiuzywano min i talentów jako jednostek pieniężnych przy czym 1 mina stanowiła 1/60 talenta .PODAJ z dokładnościa do pierwszego miejsca po przecinku na ile talentow sklada sie 151 min?
pliss kto mi napisze uzam za naj... ;)

3

Odpowiedzi

2010-01-25T12:13:52+01:00
Zad. 1
45zł ÷ 24 = 1,875zł ≈ 1,88zł

Zad. 2
a)
x=7,722:2,2
x = 3,51

b)
x=1,98:0,11
x = 18

c)
y=3,159:0,9
y = 3,51

d)
y=2,28:0,12
y = 19

Zad. 3
53100000 ÷ 547000 ≈ 97,07

Zad. 4
151 ÷ ¹/₆₀ ≈ 2,5
2010-01-25T13:09:06+01:00
Zad 1. Proporcje:
24 - 45zł
1 - x

24x = 45 /:24
x = 1,875zł
x ≈ 1,88zł.

Zad 2.
a)x = 7,722:2,2
x = 77,22 : 22
x = 3,51

b)x = 1,98:0,11
x = 198 : 11
x = 18

c)y = 3,159:0,9
y = 31,59 : 9
y = 3,51

d)y = 2,28:0,12
y = 228 :12
y = 19

Zad 3.
wzór: liczba osób : powierzchnię
53,1mln = 53.100.000
zatem
53.100.000 : 547000km² = 53100 : 547km² ≈ 97os/km²

Zad 4. Proporcje
1 mina - 1/60 talenta
151 min - x
x = 151/60
x ≈ 2,5 talenta
2010-01-25T14:14:54+01:00
Zad1w hurtowni cena opakowania złożonego z 24 puszek z karmą dla psów wynosi 45 zł.Ile złotych kosztuje w przybliżeniu jedna puszka karmy?
24 puszki---45zł
1puszka----x
24x=45
x=45:24
x=1,875
x≈1,88zł
zad2 rozwiąż równania
a)x=7,722:2,2
x=77,22:22
x=3,51
b)x=1,98:0,11
x=198:11
x=18
c)y=3,159:0,9
y=31,59:9
y=3,51
d)y=2,28:0,12
y=228:12
y=19
zad3 na obszarze Francji,liczącym około 547 000km² zamieszkuje około
53,1 mln mieszkańców .Podaj w przybliżeniu liczbe osób zamieszkujacych na 1 km² powierzchni Francji
547 000 km²---53,1 mln =53 100 000 mieszkańców
1 km²--------x
x=53 100 000 :547 000
x=53 100 :547
x=97,07...
x≈97 osób
zad4 w babilonii w asyrii uzywano min i talentów jako jednostek pieniężnych przy czym 1 mina stanowiła 1/60 talenta .PODAJ z dokładnościa do pierwszego miejsca po przecinku na ile talentow sklada sie 151 min?
1 mina stanowiła 1/60 talenta
151 min----x
x=151*1/60
x=151:60
x=2,516...
x≈2,5