Odpowiedzi

2010-01-25T12:10:46+01:00
Skutki Rewolucji Francuskiej możemy podzielić na cztery dziedziny to jest : skutki polityczne, skutki ekonomiczne, skutki społeczne, skutki kulturowe (ideologiczne)
3 2 3
2010-01-25T14:40:19+01:00
Zmiana ustroju politycznego z monarchii absolutnej na władzę absolutnego monarchy z łaski Bożej republiki 22 IX 1792 roku

Wysokie podniesienie cen produktów podstawowych, obowiązywały kartki dziki który można było kupic chleb.

Nastąpiła Świadoma dechrystianizacji całej kultury i wszystkich obyczajów.

Poprawa dostępu do nauki oraz wprowadzenie bezpłatnej oświaty oraz opieki społecznej.
5 4 5