Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-02T18:00:55+02:00
2. Układ szkieletowy:
a) Zwiększenie obciążeń aparatu ruchu powoduje zmiany także w układzie kostnym
* hipertrofia kości – zmiana ich kształtu, szerokości i długości
* kości są bardziej masywne, zwiększa się szerokość powierzchni stawowych
* hipertrofia robocza układu kostnego u osób dorosłych pod wpływem treningu rozwija się stopniowo przez okres 3 – 5 lat (odpowiedź organizmu przystosowującego się do zwiększonego wysiłku). Zmiany te utrzymują się przez pewien czas także po przerwaniu treningu (szczególnie, jeśli kontynuowana jest aktywność ruchowa)
* hipertrofia powoduje wcześniejsze kostnienie układu w wieku rozwojowym (skostnienie chrząstek wzrostowych)
* u dzieci i młodzieży trening przeciwdziała tworzeniu się odkształceń, czyli zapobiega i koryguje wady postawy oraz przeciwdziała osteoporozie w wieku późniejszym
b) Korzystny wpływ ćwiczeń na aparat kostno – stawowy:
* zwiększenie zakresu ruchomości w stawie
* kształtowanie powierzchni stawowych
* zwiększenie elastyczności i sprężystości torebek i wiązadeł w stawach
* ćwiczenia warunkują w dużej mierze uwapnienie kości
3. Układ krwionośny:
* większą objętość serca (szczególnie po treningu wytrzymałościowym)
* wzrost pojemności minutowej serca, które zmuszane do częstego wysiłku podczas treningu wszechstronnie dostosowuje się do nowych, większych wymagań. Objawia się to jego rozrostem i powiększoną zdolnością do przepompowywania krwi
* spowolnienie tętna spoczynkowego, a także obniżenie ciśnienia krwi
* zmiany przystosowawcze układu krążenia do zwiększonego wysiłku fizycznego (zdolność szybkiego zwiększania pracy pod wpływem obciążenia, szybki powrót do poziomu wyjściowego po zakończeniu pracy)
* profilaktycznie stosowany ruch może mieć znaczenie w zapobieganiu niewydolności krążenia, chorobie wieńcowej, zmianach zatorowo – zakrzepowych naczyń mózgowych na tle miażdżycy, nadciśnieniu i wielu innych
4. Układ oddechowy:
Adaptacja do wysiłku fizycznego polega na:
* zwolnieniu rytmu oddechowego
* zwiększaniu pojemności płuc
* wzrost wykorzystania tlenu w powietrzu wdychanym
* silne mięśnie oddechowe kształtują klatkę piersiową powodując jej rozrost i poprawę postawy ciała
* znacznie usprawniają się procesy i zaopatrzenia organizmu w tlen
5. Układ nerwowy:
* rozwój dodatkowych gałązek nerwowych prowadzących do włókien mięśniowych
* ćwiczenia pobudzają pracę ośrodkowego układu nerwowego
* rozwija się pamięć ruchowa oraz szybkość i łatwość oddziaływania na bodźce zewnętrzne
* specjalne ćwiczenia mogą usunąć lub zmniejszyć zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów
1 5 1