Przetłumaczyć: ( nie w translatorze)

If you want to collect something and still don't know what to choose, you could decide to collect snuff boxes.

Snuff is a powered from of tabacco. It was first brought to England in the late 17th. century by Kong Charles II. Snuff was enjoyed by all classes of society till cigarettes became popular in the middle of the 19th century.

Snuff boxes come in many different shapes and sizes. They can be very small, just about 2 cm. long, but sometimes they are larger table size about 6 cm. long. Snuff boxes were made of different materials, from wood to silver.

Victorian snuff boxes were aften made of silver with pearl of ivory. They could also be painted with decorative scenes. Other popular Victorian boxes were shaped like primitive figures of small shoes, hats or boats.

The price of a snuff box depends on its age and design. For an average box, you can expect to pay about Ł100-200. You must also be prepared for a long hunt for them: snuff boxes can be found only at some junk shops or auctions.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T13:15:06+01:00
Jeśli chciałbyś zacząć coś zbierać ale ciągle nie wiesz co, możesz wybrać tabakierki.

Tabaka pochodzi z tytoniu. Po raz pierwszy została przywieziona do Anglii pod koniec XVI wieku, przez króla Karola II. Tabaką zachwycały się wszystkie warstwy społeczeństwa, aż do czasu, gdy w połowie XIX wieku pojawiły się papierosy.
Pudełeczka po tabace mogą mieć wiele kształtów i rozmiarów. Są bardzo małe, bo ledwie 2 cm długości, ale czasami i większe niż 6 cm. Tabakierki były wykonywane z przeróżnych materiałów, zaczynając od drewna a kończąc na srebrze.

Tabakierki z epoki wiktoriańskiej zazwyczaj tworzono z srebra z dodatkiem perły z kości słoniowej. Były też ozdabiane barwnymi malunkami. Inne popularne wiktoriańskie tabakierki były w kształcie prostych figur takich jak: butki, kapelusiki czy łódeczki.
Cena tabakierki zależy od jej wieku i wykonania. Dla średniej wielkości, należny się spodziewać ceny około 100-200 funtów. Musisz się także przygotować na długie poszukiwania. Tabakierki można znaleźć tylko w sklepach ze starociami lub na aukcjach
2 5 2
2010-01-25T15:38:07+01:00
Jeśli chcesz odebrać coś, i nadal nie wiem co wybrać, można zdecydować o pobraniu tabakiery.

Tabaka jest zasilany z tytoniu. Po raz pierwszy została wniesiona do Anglii pod koniec 17th. wieku Kong Charles II. Tabaka była udziałem wszystkich klas społecznych do papierosów stała się popularna w połowie 19 wieku.

Tabakiery wiele różnych kształtach i rozmiarach. Mogą być bardzo mała, zaledwie o 2 cm. długo, ale czasem są one większe rozmiary tabeli o 6 cm. długi. Tabakiery były wykonane z różnych materiałów, z drewna, do srebra.

Victorian tabakiery były aften wykonane ze srebra z perłą z kości słoniowej. Mogą one również być pomalowane dekoracyjne sceny. Inne popularne Victorian pola były w kształcie pierwotnych danych małych buty, czapki lub łodzi.

Cena Tabakierka zależy od jego wieku i informatyka. Dla średniej polu, można spodziewać się około L100-200. Musisz być przygotowany na długie polowania dla nich tabakiery, znaleźć można tylko w niektórych sklepach śmieci albo aukcji.
1 1 1