Odpowiedzi

2010-01-25T12:56:18+01:00
Telegram- tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis obecnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS. Usługę wysyłania telegramów świadczy urząd pocztowy. Kiedyś telegram był przesyłany w postaci teleksu za pomocą dalekopisu. W urzędach pocztowych nie posiadających dalekopisu, telegram był przekazywany do urzędu nadrzędnego telefonicznie
1 5 1
2010-01-25T14:21:52+01:00
Telegram - krótka wiadomość(za każde słowo się płaci) , przesyłana na poczcie, dziś zastępuje go SMS
4 3 4